Publikace:
Cestovní zpráva - Volně přístupné databáze patentů USA

Datum
2011-07
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Moravská zemská knihovna v Brně pořádala dne 29. 6. 2011 v rámci svých aktivit odborný seminář Volně přístupné databáze patentů USA určený informačním pracovníkům knihoven, kteří se zabývají problematikou vyhledávání patentů aj. průmyslových vzorů. Program byl zaměřen na získání přehledu o databázích, v nichž lze bezplatně hledat patentové dokumenty USA. Účastníci zde získali informace o tom, jakými cestami se lze dostat k plným textům amerických patentů.

Popis
Klíčová slova
Google Patents, patenty, databáze, školení, Google Patents, Patents, Database, Training
Citace