Osoba:
Dvořáková, Drahomíra

Načítá se...
Profilový obrázek
Emailová adresa
Datum narození
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Název pracovní pozice
Příjmení
Dvořáková
Křestní jméno
Drahomíra
Jméno

Výsledky vyhledávání

Nyní se zobrazuje 1 - 10 z 12
 • PublikaceOtevřený přístup
  Služby s přidanou hodnotou v NTK
  (Národní technická knihovna, 2013-08-21) Dvořáková, Drahomíra
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - 35. konference IATUL (The International Association of University Libraries)
  (2014) Dvořáková, Drahomíra
  Ve dnech 2. - 5. 6. 2014 v Helsinkách (Finsko) proběhla 35. výroční konference asociace IATUL (The International Association of University Libraries). Pořadatelem konference byla Aalto University. Za Národní technickou knihovnu se zúčastnila Mgr. Drahomíra Dvořáková. Téma letošní konference bylo zvolené s podtitulem “Measures for Success: Library Resources and Effectiveness under Scrutiny”. Klíčovými pojmy byly přidaná hodnota a měření efektivity vynaložených prostředků (ROI), související v obecné rovině s následujícími prezentovanými tématy: Scientometrie; Marketing; Organizace knihovny a redesign; Knihovna jako prostor; Informační zdroje uvnitř knihovny; Externí informační zdroje a Kompetence a znalosti knihovníků. Mezi klíčové přednášející patřili Carol Tenopir (Měření akademických služeb), Rafael Ball (Bibliometrie), Tom Cochrane (Open Access) a Mikko Hyppönen (Informační bezpečnost). Konference byla velmi přínosná již s ohledem na její úzké zaměření, setkání se zástupci univerzitních knihoven z celého světa a množství příležitostí diskutovat nad aktuálními tématy.
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - Volně přístupné databáze patentů USA
  (2011-07) Dvořáková, Drahomíra; Janík, Marek
  Moravská zemská knihovna v Brně pořádala dne 29. 6. 2011 v rámci svých aktivit odborný seminář Volně přístupné databáze patentů USA určený informačním pracovníkům knihoven, kteří se zabývají problematikou vyhledávání patentů aj. průmyslových vzorů. Program byl zaměřen na získání přehledu o databázích, v nichž lze bezplatně hledat patentové dokumenty USA. Účastníci zde získali informace o tom, jakými cestami se lze dostat k plným textům amerických patentů.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Trendy meziknihovních výpůjčních služeb v ČR
  (2017) Dvořáková, Drahomíra
 • PublikaceOtevřený přístup
  Informace v mnoha podobách prostřednictvím Googlu
  (2017-10-03) Dvořáková, Drahomíra
 • PublikaceOtevřený přístup
  Model rešeršních služeb v Národní technické knihovně
  (2012-03-12) Dvořáková, Drahomíra
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - Druhé setkání účastníků projektu Dissemination and Exploitation via Libraries: for Success and Sustainability (Di-XL)
  (2013-05-20) Pavelová, Alena; Dvořáková, Drahomíra
  Osobní forma setkání v Bělehradě bylo pro další vývoj projektu klíčové, prostřednictvím četných diskuzí i formou brainstormingu, či prací ve skupině se podařilo plnit plán projektu. Setkání se konalo v Městské knihovně v Bělehradě, v sídle dalšího z účastníků projektu. Na setkání byly pro jednány výsledky Analýzy a výzkumu potřeb celoživotního učení v jednotlivých zemích s následnými závěry a doporučením pro tvorbu modelu. Partneři definovali pracovní postupy a rozdělili si pracovní úkoly při práci na vytvoření modelu pro šíření a využití v ýsledků programů CŽU prostřednictvím knihoven. Projekt Di - Xl je zaměřený na analýzu a výzkum potřeb celoživotního učení a vytvoření modelu spolupráce knihoven a organizací LLP (lifelong learning programs) v šíření výsledků LLP. Tento model následně bude př edstaven knihovnám a ostatním organizacím, které se podílí na vytváření politiky celoživotního učení. Česká republika je v tomto mezinárodním projektu zastoupena Národní technickou knihovnou a firmou SEDUKON.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Projekt informačního vzdělávání pedagogů na střední technické škole
  (2011) Dvořáková, Drahomíra; Chára, Luboš
  Příspěvek popisuje průběh školení informační gramotnosti zaměřené cíleně na pedagogy střední technické školy. Toto pilotní školení probíhalo od února do srpna 2010 a bylo součástí projektu na vytvoření „Studijního a informačního centra ve Střední škole technické a obchodní Dačice“. Cílem samotného školení bylo zkvalitnit vzdělávací proces na škole a inspirativně nasměrovat pedagogy do dalšího vzdělávání v oblasti orientace v elektronických zdrojích (digitální knihovny, open access zdroje a institucionální repozitáře), vyhledávání informací, citování aj. V závěru příspěvku je shrnuta a vyhodnocena anketa, která proběhla mezi pedagogy. Výsledky této ankety ovlivní další projekty konané v Národní technické knihovně a spojené s informační gramotností pedagogů.
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - 11. ročník „Interlending and Document Supply Conference“ (ILDS)
  (2009) Dvořáková, Drahomíra
  11. ročník konference o mezinárodních meziknihovních službách a dodávání dokumentů (11th Interlending and Document Supply International Conference - ILDS) se konal ve dnech 20. 10. - 22. 10. 2009 v Hannoveru. Jedná se o specializovanou konferenci, která je pořádána jednou za dva roky, letošní ročník se konal pod záštitou Goportisu. Hlavním mottem této mezinárodní konference v Hannoveru bylo "Strategic Alliances and Partnerships in Interlending and Document Supply".
 • PublikaceOtevřený přístup
  O konferenci IATUL aneb o knihovnících, designu služeb, evaluaci a dalších tématech…
  (2014) Dvořáková, Drahomíra
  Ve dnech 2. - 5. 6. 2014 v Helsinkách (Finsko) proběhla 35. výroční konference asociace IATUL (The International Association of University Libraries). Pořadatelem konference byla Aalto University. Za Národní technickou knihovnu se zúčastnila Mgr. Drahomíra Dvořáková. Téma letošní konference bylo zvolené s podtitulem “Measures for Success: Library Resources and Effectiveness under Scrutiny”.