Publikace:
Trendy meziknihovních výpůjčních služeb v ČR

Datum
2017
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel