Publikace:
Využití NUŠL pro ukládání a zveřejňování výsledků výzkumu a vývoje v ČR

Datum
2011
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
Národní úložiště šedé literatury, partnerská síť, podpora VaVaI, National Repository of Grey Literature, partner network, support of ReDeI
Citace