Publikace:
Using CC licences in repositories in the Czech Republic

Datum
2016
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
veřejné licence, creative commons, Národní úložiště šedé literatury, public licences, creative commons, National Repository of Grey Literature
Citace