Publikace:
Řízení bezpečnosti informací - základní pojmy

Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Seminář pro zaměstnance NTK o kyberbezpečnosti, seznámení se základními pojmy.

Popis
Klíčová slova
Citace