Publikace:
Systematická podpora Open Access – Gold Road na VŠCHT Praha

UPOZORNĚNÍ: Pokud video nejde přehrát, přihlašte se jednotným přihlášením NTK do repozitáře. Poté klikněte pravým tlačítkem na odkaz na soubor, který chcete přehrát a zvolte "Uložit odkaz jako" a soubor uložte.

Datum
2013
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

VŠCHT Praha spustila v r. 2013 pilotní projekt systematické podpory Open Access publikování zlatou cestou. Příspěvek se pokusil shrnout ohlas v akademické obci, vhodnost nastavených pravidel, efektivitu vynaložených prostředků a výhled pro příští roky.

Popis
Klíčová slova
zlatá cesta Open Access, zelená cesta Open Access, gold road Open Access, green road Open Access, Open Access
Citace