Publikace:
Knihovny.cz a seznámení s Digitální knihovnou: Funkce a vyhledávání na portále Knihovny.cz

Datum
2023
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Národní technická knihovna
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Seminář je zaměřen na praktické využití centrálního portálu Knihovny.cz a digitální knihovny Ditigalniknihovna.cz, a to zejména z pohledu knihovníka.Během semináře jsou představeny užitečné funkce obou platforem a zejména výhody, díky kterým se odlišují od běžných knihovních katalogů nebo vyhledávání v prostředí internetu. Pozornost je zaměřena na získání e-knih, plných textů zahraničních článků, export a import citací a využití citačního manažeru CitacePROPlus, práci s uživatelským účtem a pokročilé vyhledávání. Portál Knihovny.cz se neustále vyvíjí, takže součástí semináře je i představení novinek.

Popis
Klíčová slova
digitální knihovny, digitalizace, vyhledávání informací, digital libraries, digitization, information retrieval
Citace