Publikace:
Užití veřejných licencí ke zpřístupnění databáze metadat

UPOZORNĚNÍ: Pokud video nejde přehrát, přihlašte se jednotným přihlášením NTK do repozitáře. Poté klikněte pravým tlačítkem na odkaz na soubor, který chcete přehrát a zvolte "Uložit odkaz jako" a soubor uložte.

Datum
2014
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Příspěvek se věnuje právním a praktickým možnostem využití veřejných licencí coby nástroje ke zpřístupnění metadat široké veřejnosti co nejotevřenější formou, jakož i překážkám, které je přitom potřeba překonat, zejména ve vztahu k právům třetích osob. Příspěvek vychází z praktické zkušenosti z procesu zpřístupňování databáze metadat NUŠL, z níž vyvozuje obecně aplikovatelné závěry.


The paper will focus its attention on the legal and practical possibilities in utilizing public licenses as a tool in making metadata available to the broad public in such a form that is as open as possible, as well as on the obstacles that need to be overcome in doing so, in particular in regard to the rights of third persons. The paper will draw from experience in publishing the database of NRGL metadata, and will work out generally applicable conclusions based on that.

Popis
Klíčová slova
Citace