Publikace:
Otevřený přístup k vědeckým informacím - Open Access, Open Science, etc.

UPOZORNĚNÍ: Pokud video nejde přehrát, přihlašte se jednotným přihlášením NTK do repozitáře. Poté klikněte pravým tlačítkem na odkaz na soubor, který chcete přehrát a zvolte "Uložit odkaz jako" a soubor uložte.

Datum
2019-11
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Národní technická knihovna
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Příspěvek seznamuje s počátky vědecké komunikace, vznikem iniciativy Open Access, modely OA, aktuálním stavem doma i světě.

Popis
Klíčová slova
Česká republika, otevřená věda, open science
Citace