Publikace:
Jak se přizpůsobit rychlosti vývoje vědy a techniky

Datum
2013
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel