Publikace:
OpenGrey

Datum
2012
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

OpenGrey je unikátní bází, zajišťující otevřený přístup k referencím o evropské šedé literatuře. OpenGrey vznikla na základě databáze OpenSIGLE/SIGLE a obsahuje téměř 700 tisíc záznamů šedé literatury. Předmětem této multidisciplinární databáze jsou především technické, biomedicínské, ekonomické, sociální a humanitní vědy. V prezentaci bude představeno nové vyhledávací a grafické prostředí, logo a vize. Bude zmíněna také spolupráce s mezinárodní společností GreyNet, díky níž jsou v OpenGrey zpřístupněny preprinty z řady mezinárodních konferencí o šedé literatuře. Model spolupráce představíme na příkladu Národního úložiště šedé literatury v České republice.


OpenGrey is a unique repository providing open access to European grey literature references, the result of 25 years of cooperation. OpenGrey is based on the OpenSIGLE/SIGLE database which contains almost 700 thousand records of grey literature. As a multidisciplinary database it covers Science, Technology, Biomedical Science, Economics, Social Science and Humanities. This paper presents new search functionality, design, logo and vision. The cooperation with GreyNet on GL conference preprints will also be mentioned. Cooperation example will be shown in the National Repository of Grey Literature in the Czech Republic.

Popis
Klíčová slova
OpenGrey, SIGLE, OpenSIGLE, Národní úložiště šedé literatury, OpenGrey, SIGLE, OpenSIGLE, National Repository of Grey Literature
Citace