Publikace:
Cestovní zpráva - Europeana Cloud Athens Plenary Meeting 2014 Digital Curation Unit, Research Centre „Athena“

Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
    1. – 19. 3. 2014 v Athénách (Řecko) proběhlo plenární zasedání v rámci projektu Europeana Cloud: Unlocking Europe’s Research via The Cloud pod zkratkou eCloud. Za Národní technickou knihovnu se zúčastnili bc. Jakub Řihák a PhDr. Petra Pejšová. Na zasedání byly shrnuty dosavadní výsledky a představen plán na následující rok. Řešily se administrativní záležitosti a byl dostatek prostoru k diskusi nad jednotlivými pracovními balíčky. Bylo zdůrazněno, že Europeana Cloud má být výzkumná platforma, ne portál.
Popis
Klíčová slova
eCloud, Europeana Cloud, digitization, eCloud, electronic resources, Europeana Cloud, projects, international cooperation
Citace
DOI
ISBN
ISSN
Název akce
Europeana Cloud Athens Plenary Meeting 2014
Datum a místo konání
2014-03-17
Athény (GR)