Publikace:
Strategie dlouhodobé ochrany

Datum
2020-11-25
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Webový seminář je určen začátečníkům v oblasti plánování dlouhodobé ochrany, kterým pomůže zorientovat se v problematice a seznámit se s nejdůležitějšími principy. V teoretické části představí základní strategie, metody a nástroje používané při dlouhodobé ochraně a jejím plánování a vysvětlí, která kritéria vzít v úvahu při výběru těch nejvhodnějších. Seznámí účastníky se standardy a certifikacemi, které mohou jejich rozhodování ovlivnit. V praktické části webináře si účastníci vyzkouší některé nástroje, které slouží pro identifikaci, validaci a migraci souborů a vyzkouší si demoverze systémů, určených pro dlouhodobé uchovávání.

Popis
Klíčová slova
digitální kurátorství, dlouhodobá ochrana, digitální repozitáře, certifikace, standardy, workshop, digital curation, long term preservation, digital repositories, certification, standards, workshop
Citace
DOI
ISBN
ISSN
Název akce
Digitální kurátorství
Datum a místo konání
2020-11-25
online