Pro uživatele

včetně studentů a doktorandů

Procházet

Nedávné příspěvky

Nyní se zobrazuje 1 - 20 z 36
 • PublikaceOtevřený přístup
  Úvod do Jupyter Book
  (Národní technická knihovna, 2024) Schätz, Martin
  Úvod a představení Jupyter Book, pro tvorbu interaktivních knih nebo reportů z Jupyter Notebook nebo Markdown souborů.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Požadavky Open Science v OP JAK - výzvy Špičkový výzkum
  (Národní technická knihovna, 2024) Hnátková, Eva
  Seminář pro příjemce Operačního programu Jan Amos Komenský nastiňuje požadavky otevřené vědy v rámci programu, kterými jsou například otevřený přístup k publikacím, správa výzkumných dat či licencování.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Open Science education at doctoral level
  (National Library of Technology, 2024) Hnátková, Eva
  The event featured presentations by European experts in the field of open science, as well as representatives of publishing houses. The experts talked about open access publishing, transformative agreements, open science education or open science in Slovakia and discuss how to create a resilient and sustainable open science ecosystem.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Pilotování “Data Stewardship” kurzu pro doktorandy
  (Národní technická knihovna, 2024-01-04) Hnátková, Eva; Schätz, Martin; Losmanová, Mili
  Kurz je zaměřen na úsek institucionální agendy, která se zabývá problematikou přenositelných dovedností v rámci doktorského vzdělávání. Cílem přednášek v rámci kurzu je předat účastníkům zejména z vysokoškolských institucí zkušenosti z pilotování kurzu “DocEnhance Data Stewardship" zaměřeného na správu výzkumných dat do kurikula doktorského studia na VŠCHT Praha a PřF UK. Kurz "DocEnhance Datastewardship” je přizpůsoben především potřebám začínajících doktorandů a kombinuje teoretický obsah s praktickým cvičením a možnou mezisektorovou spoluprací. Doktorandy provede všemi kroky správy výzkumných dat, od hledání relevantních dat až po publikaci datasetu. Jedná se o velice praktický kurz pro zlepšení povědomí o Open Science, FAIR, RDM a tím podporuje zlepšení integrity výzkumu již na začátku vědecké kariéry.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Citování v závěrečných pracích
  (Národní technická knihovna, 2023-10) Razím, Tomáš; Millerová, Kristina
  Webinář byl určen všem zájemcům o problematiku citování a parafrázování ve vysokoškolských pracích a v dalších akademických textech. Zabýval se základy citování a užitečnými tipy.
 • PublikaceOtevřený přístup
  NCIP VaVaI KnowledgeStor Case Study: European Commission (EC) Horizon project proposal management
  (National Library of Technology, 2023) Krueger, Stephanie
  This document summarizes the Horizon Europe program, at a high level, as well as work on two proposals for European Commission (EC) Horizon grants.
 • PublikaceOtevřený přístup
  iNaturalist ve výuce - příklady aktivit pro 2. stupeň ZŠ a střední školy
  (Národní technická knihovna, 2023) Karbanová, Eva; Martinová, Olga
  Několik příkladů, jak lze použít aplikaci a data iNaturalist ve výuce.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Služby na patrech
  (2015) Procházková, Petra
 • PublikaceOtevřený přístup
  NCIP VaVal KnowledgeStor Case Study: Fulbright Scholarship examples, PhD and researcher levels
  (National Library of Technology, 2023) Krueger, Stephanie
  This document summarizes the work with researchers who are interested in Fulbright’s exchange programs in the USA.
 • PublikaceOtevřený přístup
  NCIP VaVaI KnowledgeStor Case Study: Postdoc applying for European Research Council (ERC) Starting Grant ERC-22-STG
  (National Library of Technology, 2022) Krueger, Stephanie
  This document summarises the work with a postdoctoral researcher who is preparing to apply for an ERC Starting Grant.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Nová koncepce vzdělávání v NTK
  (2016) Horová, Iva
  Prezentace krátce seznamuje s novými zásadami a směry vzdělávání v NTK, jak pro interní zaměstnance, tak pro odbornou veřejnost.
 • PublikaceOtevřený přístup
  NCIP VaVal KnowledgeStor Case Study: European Research Council (ERC) Starting Grant ERC-22-STG Interview preparation
  (National Library of Technology, 2023) Krueger, Stephanie
  This document summarizes the work with an early career researcher who makes it through Step 1 of the ECR process (ERC Starting Grant) and is called to an interview (Step 2).
 • PublikaceOtevřený přístup
  NCIP VaVal KnowledgeStor Case Study: Doctoral candidate, final year of studies, applying for Czech Science Foundation (CSF)’s POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP
  (2022-03-27) Krueger, Stephanie
  This document summaries work with a doctoral candidate in his final year of doctoral studies, preparing for international postdoctoral fellowships, including the CSF’s postdoc fellowship.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Projekt informačního vzdělávání pedagogů na střední technické škole
  (2011) Dvořáková, Drahomíra; Chára, Luboš
  Příspěvek popisuje průběh školení informační gramotnosti zaměřené cíleně na pedagogy střední technické školy. Toto pilotní školení probíhalo od února do srpna 2010 a bylo součástí projektu na vytvoření „Studijního a informačního centra ve Střední škole technické a obchodní Dačice“. Cílem samotného školení bylo zkvalitnit vzdělávací proces na škole a inspirativně nasměrovat pedagogy do dalšího vzdělávání v oblasti orientace v elektronických zdrojích (digitální knihovny, open access zdroje a institucionální repozitáře), vyhledávání informací, citování aj. V závěru příspěvku je shrnuta a vyhodnocena anketa, která proběhla mezi pedagogy. Výsledky této ankety ovlivní další projekty konané v Národní technické knihovně a spojené s informační gramotností pedagogů.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Introduction to Research Data Management: ... and How Not to Get Overwhelmed by Data
  (Národní technická knihovna, 2023) Jílková, Adéla; Schätz, Martin
  RDM involves research data-related activities such as the organization, storage, sharing, and security. This webinar provides a brief introduction to RDM with some practical suggestions to consider before starting a research project, including: Why is it important to manage my research data? RDM in the context of Open Science and the FAIR principles. What is research data and how can it be organized? How do I store and share my research data?
 • PublikaceOtevřený přístup
  My First Scientific Article: Tips on Writing an Article for Early Career Researchers
  (Národní technická knihovna, 2023) Urban, Adam; Šátková, Barbora
  Publishing results of research is a substantial and often compulsory part of every researcher's career. One's very first article might present a great challenge. In this webinar, we would like to share our writing experience as PhD candidates. Main topics we will discuss: Common features of scientific articles and their structure. How to choose a journal. Tips for writing and finishing the article.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Navigating Scientific Resources & Staying Organized: Making It Easier to Write a Ph.D. Dissertation, Article, or Proposal
  (Národní technická knihovna, 2023) Witzany Hutková, Klára; Šátková, Barbora
  Learn how to conduct literature reviews for your dissertation or articles and how to organize yourself through this process. Topics include (but are not limited to): How can I save time when searching for literature and accessing full-text articles? Getting full texts of materials that are hard-to-find Staying organized while writing (using citation managers and notes) Where can I publish the outputs of my work (i.e., identifying, evaluating, and targeting journals and conferences)?
 • PublikaceOtevřený přístup
  Open Science
  (Národní technická knihovna, 2023-10-10) O’Neill, Gareth
 • PublikaceOtevřený přístup
  Jak získat ORCID iD a jak si chytře nastavit profil
  (Národní technická knihovna, 2023-10-10) BelluciFilm
  ORCID pomáhá zviditelnit vaše výsledky v oblasti vědy a výzkumu a nabízí snadný způsob, jak vás, jako autora či autorku, jednoznačně propojit s vašimi publikacemi a vědeckými úspěchy. Založení ORCID profilu a jeho správa vám zabere minimum času. Přidávání výsledků výzkumů na svůj profil můžete jednoduše automatizovat pomocí funkcí, které ORCID nabízí.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Výhody ORCID iD pro výzkumníky
  (Národní technická knihovna, 2023-09-26) BelluciFilm; BelluciFilm
  ORCID je celosvětová platforma určená všem výzkumníkům, akademickým pracovníkům, doktorandům a dalším profesionálům z oblasti vědy a výzkumu. Autorům poskytuje jedinečný a trvalý identifikátor, který řeší problémy související se shodou jmen, překonává nejistotu u jmen udávaných v různých tvarech a zůstává neměnný i při změně jména. Spolu s identifikátorem výzkumníci a výzkumnice získávají profil pro prezentaci své práce.