Publikace:
Setkání zástupců členských institucí CzechELib

Datum
2021
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Národní technická knihovna
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
CzechELib, EIZ, elektronické zdroje, NCIP, Národní centrum pro informační podporu VaVaI, transformační smlouvy, Open Access, CzechElib, EIZ, electronic resources, NCIP, National Center for R&D Information Support, transformation agreements, Open Access
Citace