Publikace:
Cestovní zpráva - 13th International Conference on Grey Literature: The Grey Circuit, From Social Networking to Wealth Creation

Datum
2011
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
  1. ročník mezinárodní konference zaměřené na šedou literaturu hostovala v roce 2011 Kongresová knihovna ve Washingtonu D. C., USA. Celkem na konferenci přijelo 96 účastníků především z Evropy, severní Ameriky, ale také zástupci Japonska, Jižní Koreje, Indie a Ruska. Za Českou republiku se konference účastnila PhDr.Petra Pejšová z Národní technické knihovny, která zde přednesla příspěvek na téma Audit DRAMBORA for trustworthy repositories: A Study Dealing with the Digital Repositury of Grey Literature a prezentovala poster A linked data vocabulary of grey literature dokument types: Version 1.0. Konference se zabývala problematikou šedé literatury. Hlavními okruhy byly sociální sítě, specializované kolekce, open access a bohatství kreativity a pomyslné hranice dat. Konference se tentokrát významně věnovala geografickým informacím v různých kontextech. Součástí programu byla i exkurze do oddělení map v Kongresové knihovně.
Popis
Klíčová slova
sociální sítě, otevřený přístup, Národní úložiště šedé literatury, Grey Literature, Social Networks, Open Access, National Repository of Grey Literature
Citace