Publikace:
Cestovní zpráva - E-infrastructure for digital grey literature repositories - OpenSIGLE

Datum
2009
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Jednáním za NTK byla pověřena PhDr. Petra Pejšová z odboru projektů a inovací. Hlavní cílem služební cesty byla příprava projektové žádosti o dotaci na studii proveditelnosti na vytvoření celoevropské e-infrastuktury pro digitální repositáře šedé literatury (OpenSIGLE), který koordinuje organizace GreyNet se sídlem v Amsterdamu. Pracovní jednání probíhala na University Lille III (FR), která bude zajišťovat finanční management projektu a připravuje celkový rozpočet do projektové žádosti. University Lille má na vedení projektů vytvořeno celé oddělení a jeho pracovníci velmi dobře znají 7. rámcový program, do kterého plánujeme návrh projektu podat.

Popis
Klíčová slova
mezinárodní systém, pracovní skupina, OpenSIGLE, OpenGrey, Národní úložiště šedé literatury, spolupráce, Grey literature, International system, Working group, OpenSIGLE, OpenGrey, National Repository of Grey Literature, Collaboration
Citace