Publikace:
Cestovní zpráva - CERN Workshop on Innovations in Scholarly Communication (OAI7)

Datum
2011
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
otevřený přístup, otevřená věda, workshop, vědecké informace, vědecká komunikace, Open Access, Open Science, workshop, scientific information, scientific communication
Citace