Publikace:
Cestovní zpráva - Kreativní techniky informačního vzdělávání: pracovní seminář pro knihovníky vysokých škol

Licence
Datum
2013-12-12
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Členové Odborné komise IVIG při Asociaci knihoven vysokých škol České republiky ve spolupráci s Univerzitní knihovnou Univerzity Pardubice pořádali dne 21. 11. 2013 v rámci svých aktivit pracovní seminář pro knihovníky vysokých škol, pod názvem „Kreativní techniky informačního vzdělávání“. Program byl zaměřen zejména na seznámení se s jednotlivými technikami a jejich aktivním procvičování. Účastníci workshopu tak získali přehled o tom, jakým způsobem a kterou metodu použít ve vyučovacích hodinách či kurzech informačního vzdělávání, které sami pořádají nebo také k osobnímu prospěchu mimo pracovní pole. Účast na semináři byla zpoplatněna pro nečleny AKVŠ částkou 100 Kč. Nabyté zkušenosti budou využity ve vzdělávacích projektech NTK.

Popis
Klíčová slova
informační vzdělávání, kreativní techniky, teorie kreativity, myšlenkové mapy, creativity, creative thinking, creative methods, theory of creativity, mind maps
Citace
DOI
ISBN
ISSN
Název akce
Kreativní techniky informačního vzdělávání: pracovní seminář pro knihovníky vysokých škol
Datum a místo konání
2013-11-21
Pardubice (CZ)