Publikace:
Finanční analýza prostředků v oblasti přístupu k vědeckým informacím: Zpráva o plnění Opatření 8 Akčního plánu pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017 – 2020

Datum
2020-03
Autoři
Dibuszová, Eva
Svoboda, Martin
Jirát, Jiří
Dibuszová, Eva
Svoboda, Martin
Jirát, Jiří
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Národní technická knihovna
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím, finanční analýza, publikační poplatky, otevřený přístup, article processing charge, financial analysis, APC poplatky, open access
Citace
URI