Publikace:
Finanční analýza prostředků v oblasti přístupu k vědeckým informacím: Zpráva o plnění Opatření 8 Akčního plánu pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017 – 2020

Datum
2020-03
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Národní technická knihovna
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím, finanční analýza, publikační poplatky, otevřený přístup, article processing charge, financial analysis, APC poplatky, open access
Citace