Publikace:
Conference on Grey Literature and Repositories: Proceedings 2018

Datum
2018-12
Autoři
Národní technická knihovna
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
výzkumná data, dlouhodobé uchovávání, LTP, research data, long-term preservation, LTP
Citace