Publikace:
Zdroje pro výuku biologie

Datum
2021
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Materiál určený primárně učitelům středních a základních škol obsahuje seznam otevřených informačních zdrojů z oblasti biologie a dalších přírodních věd. Tyto zdroje je možné využít při výuce biologie, zapojovaní badatelské a projektové výuky a při vedení studentů, kteří píší ročníkové práce, nebo pracující na projektech v rámci SOČ. Doporučené zdroje jsou k dispozici jak v češtině, tak angličtině.

Popis
Klíčová slova
informační zdroje, otevřené zdroje, vyhledávání, biologie, podpora učitelů, information resources, open access, searching, biology, high school support
Citace