Publikace:
Zpráva o analýze požadavků a průzkumu

Datum
2014
Autoři
Di-XL
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel