project.page.titleprefix
Využití a šíření výsledků Programu celoživotního učení prostřednictvím knihoven: efektivně a udržitelně

Načítá se...
Logo projektu
Přispěvatelé
Poskytovatelé finací
ID
531194-LLP-2012-LV-KA4-KA4MP
Autoři
Publikace
PublikaceOtevřený přístup
Cestovní zpráva - Druhé setkání účastníků projektu Dissemination and Exploitation via Libraries: for Success and Sustainability (Di-XL)
(2013-05-20) Pavelová, Alena; Dvořáková, Drahomíra
Osobní forma setkání v Bělehradě bylo pro další vývoj projektu klíčové, prostřednictvím četných diskuzí i formou brainstormingu, či prací ve skupině se podařilo plnit plán projektu. Setkání se konalo v Městské knihovně v Bělehradě, v sídle dalšího z účastníků projektu. Na setkání byly pro jednány výsledky Analýzy a výzkumu potřeb celoživotního učení v jednotlivých zemích s následnými závěry a doporučením pro tvorbu modelu. Partneři definovali pracovní postupy a rozdělili si pracovní úkoly při práci na vytvoření modelu pro šíření a využití v ýsledků programů CŽU prostřednictvím knihoven. Projekt Di - Xl je zaměřený na analýzu a výzkum potřeb celoživotního učení a vytvoření modelu spolupráce knihoven a organizací LLP (lifelong learning programs) v šíření výsledků LLP. Tento model následně bude př edstaven knihovnám a ostatním organizacím, které se podílí na vytváření politiky celoživotního učení. Česká republika je v tomto mezinárodním projektu zastoupena Národní technickou knihovnou a firmou SEDUKON.
PublikaceOtevřený přístup
Cestovní zpráva - Di-XL – 3. setkání partnerů
(2014) Dostál, Ondřej
Cílem cesty do Kaunasu v květnu 2014 bylo třetí setkání řešitelů projektu Di - XL. Na programu bylo zhodnocení fáze projektu, která se věnovala navazování kontaktů mezi knihovnami a organizacemi CŽU, diskuse o podobě písemného Modelu této spolupráce, jako i plán šíření dosavadních výsledků a povědomí o projektu.
PublikaceOtevřený přístup
Cestovní zpráva - Di-XL – 4. setkání partnerů a konference “Libraries as Powerful Partners in Promoting Results of Lifelong Learning Projects”
(2014) Dostál, Ondřej
Cesta do Rigy v září 2014 přinesla poslední osobní setkání s řešiteli projektu Di-XL. Na programu setkání byla revize dosáhnutých výsledků a plán jejich šíření. Na navazující konferenci „Knihovny jako významný partner při šíření a využívání projektů celoživotního učení“ řešitelé představili výsledky projektu a pokusili se je uvést do evropského kontextu. Konference se zúčastnili knihovníci, zástupci organizací celoživotního vzdělávání a širší odborn á veřejnost z partnerských zemí. Cílem evropského projektu Di-XL (realizovaného v rámci EU Lifelong Learning Programme) je podpořit spolupráci mezi knihovnami a organizacemi celoživotního učení v oblasti šíření výsledků projektů EU LLP. V rámci dosažení tohoto cíle vznikla analýza potřeb, praktické příklady a model spolupráce. Tyto hmatatelné výsledky projektu partneři šíří mezi klíčové (východo-) evropské hráče v obou sektorech.
PublikaceOtevřený přístup
Organizační jednotky
Popis
Klíčová slova