Publikace:
Knihovny jako významný partner při šíření a využívání výsledků projektů celoživotního učení: metodický materiál

Datum
2014
Autoři
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Baltic Bright, Ltd.
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
projekty, celoživotní vzdělávání, knihovny, projects, permanent education, libraries
Citace