Publikace:
Cestovní zpráva - Di-XL – 4. setkání partnerů a konference “Libraries as Powerful Partners in Promoting Results of Lifelong Learning Projects”

Datum
2014
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Cesta do Rigy v září 2014 přinesla poslední osobní setkání s řešiteli projektu Di-XL. Na programu setkání byla revize dosáhnutých výsledků a plán jejich šíření. Na navazující konferenci „Knihovny jako významný partner při šíření a využívání projektů celoživotního učení“ řešitelé představili výsledky projektu a pokusili se je uvést do evropského kontextu. Konference se zúčastnili knihovníci, zástupci organizací celoživotního vzdělávání a širší odborn á veřejnost z partnerských zemí. Cílem evropského projektu Di-XL (realizovaného v rámci EU Lifelong Learning Programme) je podpořit spolupráci mezi knihovnami a organizacemi celoživotního učení v oblasti šíření výsledků projektů EU LLP. V rámci dosažení tohoto cíle vznikla analýza potřeb, praktické příklady a model spolupráce. Tyto hmatatelné výsledky projektu partneři šíří mezi klíčové (východo-) evropské hráče v obou sektorech.

Popis
Klíčová slova
Citace