Publikace:
Open Science podmínky v Horizontu Evropa

Datum
2023-11-02
Autoři
Hlavačka, Michal
Hlavačka, Michal
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Asociace knihoven vysokých škol ČR
Národní technická knihovna
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
open science, Horizont Evropa, repozitáře, open science, Horizon Europe, management výzkumných dat, repostories, data management, licence, license
Citace