Publikace:
Akvizice a evidence: knihy

Datum
2012-11-29
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
knihovní fond, Národní technická knihovna, akviziční politika, procesy, library collection, National Technical Library, acquisition politics, processes
Citace