Publikace:
Evropská konference o informační gramotnosti 2017

Datum
2018
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Článek seznamuje s obsahem pátého ročníku konference ECIL, který se konal ve francouzském Saint Malo. Zároveň stručně popisuje místní mediatéku (Mediathèque de Saint Malo).


The article describes the 5th edition of European Conference on Information Literacy held in French Saint Malo. The article also includes information on local mediatheque (Mediathèque de Saint Malo).

Popis
Klíčová slova
informační gramotnost na pracovišti, workplace information literacy
Citace