Publikace:
Conference on Grey Literature and Repositories: Proceedings 2017

Datum
2017
Autoři
Národní technická knihovna
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
výzkumná data, research data
Citace