Publikace:
Knihovna Kalifornské univerzity v Berkeley

Datum
2017-11
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Prezentace představuje poznatky autorů ze zahraniční stáže v UC Berkeley Library, kterou navštívili v září 2017.


The presentation presents the authors's experience gained through international internship at UC Berkeley Library, which they visited in September 2017.

Popis
Klíčová slova
Citace