Publikace:
Open Science for Early Career Researchers

Datum
2021
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Národní technická knihovna
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
otevřená věda, otevřený výzkum, začínající vědci, otevřený přístup, otevřené recenzní řízení, reprodukovatelnost, deklarace DORA, Eurodoc, open science, open research, Open Research Europe, workshop, early career researchers, open access, open peer review, reproducibility, DORA
Citace