Publikace:
Cestovní zpráva - Workshop legal and economic requirements of Europeana Cloud

Datum
2013-10
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
    1. – 5. 10. 2013 proběhla zahraniční cesta v rámci projektu Europeana Cloud: Unlocking Europe’s Research via The Cloud pod zkratkou eCloud. Jednalo se o dva po sobě následující workshopy. První workshop byl věnován k legislativním a druhý ekonomickým otázkám fungování budoucího Europeana Cloudu. Workshopů se zúčastnila PhDr. Petra Pejšová, která je členem pracovního týmu pro právní, strategické a ekonomické otázky projektu. Workshopy proběhly na University of Edinburgh, Edinburgh, Skotsko, Velká Británie.
Popis
Klíčová slova
Europeana Cloud, legislativní požadavky, ekonomické požadavky, Europeana Cloud, legal requirements, economic requirements
Citace