Publikace:
Cestovní zpráva - Libraries in the Digital Age (LIDA) 2010

Datum
2010
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Libraries in the Digital Age (LIDA) 2010, 24. – 29. 5. 2010, University of Zadar a Rutgers University, Zadar, Chorvatsko - Za NTK se konference zúčastnila PhDr. Petra Pejšová z oddělení Digitální národní technické knihovny. První část konference byla zaměřena na digitální vzdělávání a jeho podporu v knihovnách. Druhá část konference byla věnována tématu digitální generace a jejích příležitostí a inovací. Jako opak k digitálně „narozeným“ byl používán termín digitální „imigranti“. Na konferenci byly prezentovány příklady institucionálních repozitářů, služby pomocí sociálních sítí a další možnosti využití moderních informačních technologií. PhDr. Petra Pejšová přednesla na konferenci příspěvek s názvem „User Interface of the National Repository of Grey Literature”.

Popis
Klíčová slova
elektronické knihy, digitální vědění, institucionální repozitáře, sociální sítě, Electronic books, Digital scholarship, Institutional repositories, Social networks, Digital natives
Citace