Publikace:
Cestovní zpráva - Fourteenth International Conference on Grey Literature: Tracking Innovation through Grey Literature

Datum
2012-12
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Účelem zahraniční služební cesty byla účast PhDr. Petry Pejšové a Mgr. Hany Vyčítalové na dvoudenní konferenci „Fourteenth International Conference on Grey Literature“ v Římě. Konference se koná každý rok a zaměřuje se na problematiku šedé literatury. Na konferenci byl prezentován poster s názvem „Grey Literature Partnership Network in the Czech Republic“. V průběhu zahraniční cesty došlo také k pracovnímu setkání obou účastnic z NTK se členy skupiny EuroCRIS – Anne Assersson z univerzity v Bergenu v Norsku a Keith Jeffery, STFC-Rutherford Appleton Laboratory ve Velké Británii. Byly prodiskutovány možnosti využití formátu CERIF pro vznik databáze českých vědců a výzkumníků.

Popis
Klíčová slova
digitální repozitář, CERIF, konference, Národní úložiště šedé literatury, partnerská síť, digital repository, CERIF, conference, National Repository of Grey Literature, partnership network
Citace