Publikace:
Pořizování, správa a administrace přístupu k EIZ. Výhled do budoucna: stav k lednu 2021

Datum
2021
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
CzechELib, transformační smlouvy, elektronické zdroje, NCIP VaVaI, otevřený přístup, CzechELib, e-resources, transformation contracts, open access
Citace