Publikace:
Discovery, autentizace, linkovače

Datum
2022
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Národní technická knihovna
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Discovery, linkovací služba a různé způsoby autentizace jsou dnes vnímané jako standardní technologie ve světě knihoven. Pro uživatele a mnoho pracovníků knihoven však princip jejich fungování zůstává skrytý. Školení si klade za cíl vysvětlit základní principy fungování a nastavení těchto nástrojů s přesahem napojení na další systémy. Zároveň účastníci získají přehled o předních produktech na trhu, jejich současném i chystaném vývoji, a to včetně rozdílů mezi jednotlivými nástroji. To jim poskytne pevnější základ k rozhodování o využití těchto nástrojů a také pomůže při vnímání možností optimalizace jejich fungování v knihovně.

Popis
Klíčová slova
discovery systémy, autentizace, link servery, linkovací servery, discovery systems, user authentication, link servers
Citace