Publikace:
Marketing v Národní technické knihovně

Licence
Datum
2010
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Institute of Technology Sligo
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Absolventská práce popisuje marketing Národní technické knihovny.Soustřeďuje se hlavně na analýzu kvality, úrovně a přístupnosti služeb, jelikož toto hledisko považuje za základní, podle něhož je posuzována celá knihovna. V úvodních kapitolách práce je charakterizována knihovna a knihovní fond. Hlavní část práce tvoří podrobný rozbor služeb knihovny, její strategie včetně SWOT analýzy. Poslední kapitoly se zabývají srovnáním knihovního systému ALEPH využívaného v NTK a systémem KONIÁŠ, který používá Městská knihovna v Praze.


This thesis describes marketing of the National Library of Technology (NLT). Thesis concentrates on analysis of services quality and availability as a main quality criteria of a library. The first chapters describes NLT and its library collections. Main part of thesis introduces the offered services, services strategies and SWOT analysis. In the last chapters there is an explanation and comparison of the library systems Aleph and KONIÁŠ.

Popis
Klíčová slova
Národní Technická knihovna, NTK, marketing, marketingový mix, knihovní služby, knihovní systémy, Aleph, Koniáš, National Library of Technology, NTL, marketing, marketing mix, library services, library systems, Aleph, Koniáš
Citace
DOI
ISBN
ISSN
Název akce
Datum a místo konání