Publikace:
Národní úložiště šedé literatury (NUŠL)

Licence
Datum
2010
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Cílem příspěvku je představit vývoj a aktuální výsledky budování digitálního repositáře Národní úložiště šedé literatury (NUŠL), které vzniká v rámci projektu „Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční model a pilotní realizace“. Projekt NUŠL řeší Národní technická knihovna (NTK) ve spolupráci s VŠE v Praze s cílem zajistit centrální přístup k dokumentům šedé literatury (tj. nepublikované či polopublikované literatury) na národní úrovni. Hlavním úkolem NUŠL je sloužit jako centrální rozhraní pro vyhledávání a dlouhodobou archivaci šedé literatury, kde uživatel nalezne metadata s plnými texty, a tím podporovat vědu, výzkum a vzdělávání.

Popis
Klíčová slova
digitální repozitář, národní uložiště, uživatelské rozhraní, Národní technická knihovna, digital repository, national repository, user interface, National Technical Library
Citace
DOI
ISBN
ISSN
Název akce
INFORUM 2010
Datum a místo konání
2010-05-25
Praha (CZ)