Publikace:
Repozitáře v paměťových institucích: ano či ne?

Datum
2012-11-29
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Příspěvek shrne problematiku budování institucionálních repozitářů, jejich význam pro paměťové instituce a poukáže na možné problémy, které s budováním souvisí. Repozitáře slouží především jako místa dlouhodobé archivace a zpřístupnění digitálních dokumentů, tedy i digitálního kulturního dědictví, nikoliv pouze krátkodobých či rychle zastarávajících informací. Vzhledem k proměně povahy nově vznikajících dokumentů v současné době je tedy žádoucí, aby se vznikem takovýchto digitálních archivů paměťové instituce začaly zabývat.

Popis
Klíčová slova
digitální repozitář, elektronické dokumenty, publikační činnost, knihovna, muzeum, archiv, digital repository, electronic documents, publication activity, library, museum, archive
Citace
DOI
ISBN
ISSN
Název akce
13. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2012
Datum a místo konání
2012-11-28
Praha (CZ)