Publikace:
Memorandum o spolupráci mezi Národní technickou knihovnou a Masarykovou univerzitou při řešení IPs CARDS a EOSC-CZ a jejich udržitelnosti

Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
Národní technická knihovna, Masarykova univerzita, EOSC, CARDS, projekty, spolupráce, Open Science, metadata, perzistentní identifikátory, Národní metadatový adresář, EOSC-CZ, National Library of Technology, Masaryk University, EOSC, CARDS, projects, cooperation, Open Science, metadata, persistent identifiers, National metadata directory
Citace