Publikace:
Memorandum o spolupráci mezi Národní technickou knihovnou a Masarykovou univerzitou při řešení IPs CARDS a EOSC-CZ a jejich udržitelnosti

Datum
2022
Autoři
Národní technická knihovna
Masarykova univerzita
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
Národní technická knihovna, Masarykova univerzita, EOSC, CARDS, projekty, spolupráce, Open Science, metadata, perzistentní identifikátory, Národní metadatový adresář, EOSC-CZ, National Library of Technology, Masaryk University, EOSC, CARDS, projects, cooperation, Open Science, metadata, persistent identifiers, National metadata directory
Citace