Publikace:
Pořizování, správa a administrace přístupu k EIZ

Datum
2020
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
CzechELib, elektronické zdroje, otevřený přístup, konsorciální přístup, financování, ERMS, statistiky, CzechELib, open access, consortium access, finance, ERMS, statistics
Citace