Publikace:
Elektronické informační zdroje VaVaI v ČR

Datum
2012-12-07
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
školení, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, elektronické zdroje, konsorcia, FinElib, INFOZ, financování, CzechElib, EFI, training, Ministry of Education, electronic resources, consortia, FinElib, INFOZ, funding, CzechElib, EFI
Citace