Publikace:
Vyhodnocení cyklu webinářů a workshopů pro doktorandy – podzim 2021

Datum
2021-12
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Národní technická knihovna
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Zpráva shrnující lekce Národní technické knihovny (NTK) zaměřené na podporu doktorandů a začínajících výzkumníků na podzim (v zimním semestru) 2021. Zahrnuty jsou jak otevřené webináře, na které se mohl přihlásit kdokoliv, tak workshopy NTK, které proběhly v rámci kurzu Scientific Writing in English. Kromě organizačních údajů obsahuje informace o návštěvnosti a vyhodnocení zpětné vazby účastníků.

Popis
Klíčová slova
podpora začínajících výzkumníků, informační vzdělávání, instruktážní služby, akademická podpora, odborné psaní, webinář, workshop, early career researcher support, information education, instructional services, academic support, academic writing, webinar, workshop
Citace