Publikace:
Právní odpovědnost provozovatele repozitáře šedé literatury

UPOZORNĚNÍ: Pokud video nejde přehrát, přihlašte se jednotným přihlášením NTK do repozitáře. Poté klikněte pravým tlačítkem na odkaz na soubor, který chcete přehrát a zvolte "Uložit odkaz jako" a soubor uložte.

Datum
2013
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Příspěvek se věnuje právnímu postavení subjektů provozující dokumentové repozitáře ve vztahu ke specifickým pravidlům odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti.


The paper will discuss legal position of providers of document repositories with regards to specific rules regulating liability of providers of information society services.

Popis
Klíčová slova
repozitáře, právní odpovědnost, civilní odpovědnost, správní odpovědnost, trestní odpovědnost, ochrana osobních údajů, repository, legal liability, civil liability, administrative liability, criminal liability
Citace