Publikace:
Sjednocování věcného popisu agregovaných záznamů v repozitáři NUŠL

dc.contributorBratková, Eva
dc.contributorKučerová, Helena
dc.contributor.authorCharvátová, Michaela
dc.date.accessioned2023-11-29T16:47:07Z
dc.date.available2023-11-29T16:47:07Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá metodami sjednocení věcného popisu v záznamech agregovaných z různých zdrojů v prostředí digitálního repozitáře na příkladu Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Po představení zahraničních zkušeností ze systémů BASE a LASSO je popsána i současná praxe v repozitáři NUŠL, v němž je k jednotnému popisu pomocí Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) využívána automatická indexace. V rámci práce byly na PSH namapovány skupiny Konspektu a tezaurus MeSH. Tato mapování byla aplikována na záznamy přebírané do systému NUŠL z Národní lékařské knihovny a v průběhu navrženého experimentu byl srovnán výsledný věcný popis tvořený hesly PSH přiřazených na základě vytvořených mapování a věcný popis vytvořený automatickou indexací. Kromě toho byla řešena i možnost mapování autorských klíčových slov popisujících vysokoškolské kvalifikační práce v záznamech pocházejících z repozitářů spolupracujících vysokých škol.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on subject description unification methods in records aggregated from different sources in digital repositories, using the example of the National Repository of Grey Literature (NRGL). After presenting experiences with systems BASE and LASSO abroad, I describe the current situation in NRGL, where the automatic indexing is used to assign each record a unified subject heading from the Polythematic Structured Subject Heading System (PSSHS). The thesis then presents how the MeSH thesaurus and Conspectus categorization scheme were mapped to PSSHS. These mappings were then applied to records from the National Medical Library. The aim of the experiment was to compare the subject description consisting of PSSHS subject headings created by automatic indexing, and the subject description created by mapping. In addition to that I explore the possibilities of mapping author keywords in records of academic theses.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14391/2738
dc.language.isocs
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakulta
dc.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.sourceoai:repozitar.techlib.cz:1052
dc.subjectautomatická indexacecs
dc.subjectmapovánícs
dc.subjectautomatic indexingen
dc.subjectmappingen
dc.subject.pshvěcný popiscs
dc.subject.pshdigitální knihovnycs
dc.subject.pshšedá literaturacs
dc.subject.pshvysokoškolské prácecs
dc.subject.pshselekční jazykycs
dc.subject.pshsubject descriptionen
dc.subject.pshdigital librariesen
dc.subject.pshgrey literatureen
dc.subject.pshacademic thesesen
dc.subject.pshinformation retrieval languagesen
dc.subject.urihttp://psh.ntkcz.cz/skos/PSH6490
dc.subject.urihttp://psh.ntkcz.cz/skos/PSH6533
dc.subject.urihttp://psh.ntkcz.cz/skos/PSH14090
dc.subject.urihttp://psh.ntkcz.cz/skos/PSH6452
dc.subject.urihttp://psh.ntkcz.cz/skos/PSH6482
dc.titleSjednocování věcného popisu agregovaných záznamů v repozitáři NUŠLcs
dc.titleUnification of Subject Description of Aggregated Records in National Repository of Grey Literatureen
dc.typemaster thesis
dspace.entity.typePublication
idr.dateDefended2016
idr.degreeGrantorUniverzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví.
idr.externalLocation.urihttps://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/161853
relation.isAuthorOfPublication6a405829-f284-44be-b826-2c5f6ba6216f
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery6a405829-f284-44be-b826-2c5f6ba6216f
relation.isContributorOfPublication601b3e19-a799-44e7-83c9-194a9ce58801
relation.isContributorOfPublicationbe4b94cb-1670-4339-abe0-c86fa25e6211
relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery601b3e19-a799-44e7-83c9-194a9ce58801
Soubory
Původní svazek
Nyní se zobrazuje 1 - 1 z 1
Náhled není k dispozici
Název:
idr-1052_1.pdf
Velikost:
3.58 MB
Formát:
Adobe Portable Document Format
Popis:
Plný text