Publikace:
Cestovní zpráva - Konference The Library, Book, Information and the Internet 2012

Datum
2012-10
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Zahraniční cesta do polského Lublinu ve dnech 8. – 11. října 2012 byla realizována v rámci projektu eBooks on Demand. Kateřina Kamrádková na mezinárodní konferenci The Library, Book, Information and the Internet 2012 přednesla příspěvek „Give old books new life! Possibilities of joining a European Library Network and fund raising for digitization“, který byl prvním představením projektu a služby EOD v Polsku. Následně konzultovala možnosti spolupráce s některými knihovnami v Polsku. Informace o EOD byly šířeny pomocí letáků, záložek, na sociální síti Facebook a při osobním jednání s účastníky konference na Institutu knihovnictví a informační vědy Univerzity Marie Curie-Skłodowské.

Popis
Klíčová slova
konference, Polsko, Elektronické knihy na objednávku, EOD, historický fond, Národní technická knihovna, conference, Poland, E-Books on Demand, EOD, historical books collection, National Technical Library
Citace