Publikace:
Citace a citační SW : úvod do citování

Datum
2015
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Prezentace pokrývá základní terminologii problematiky, důvody citování, plagiátorství, citační styly, normu ČSN ISO 690 a citační software.

Popis
Klíčová slova
citace, reference, citations, reference
Citace